Компанията ни участва в проект „Повишаване на знания, умения и компетентности на работещите в Кремио ЕАД“

HR Project
30.04.2018 г.
Компанията ни участва в проект „Повишаване на знания, умения и компетентности на работещите в Кремио ЕАД“, чиято основна цел е повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда.