Печеливши от играта "MY DAY в подкрепа на българското кино"

01.12.2017 г.
Скъпи Приятели,

Благодарим Ви за огромния интерес и участието в нашата игра! 
За да получите своята награда, моля изпратете снимка на капачката с печелившия номер на имейл m_dimitrova@myday.bg и ние ще се свържем с Вас!

Честито на всички печеливши! 


Списък на спечелилите ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ
за филма "Възвишение"


                Име Фамилия            Капачка

place #1: Гергана Георгиева 310900844
place #2: Ruslan Draganov 318929866
place #3: Елизабет Гекова 304903094
place #4: Ива Иванова 311909727
place #5: Ненка Гагъшка 318927754
place #6: Живко Неделчев 304904125
place #7: Руско Тонев 304906701
place #8: Галина Михова 310910674
place #9: Радостина Христова 296914296
place #10: Маргарита Цашева 296914665
place #11: Деяна Янакиева 296920150
place #12: Joana Gekova 304903107
place #13: Ирена Ковачева 311902767
place #14: Кремена Тодорова 310911641
place #15: Стилиян Къчев 311905230
place #16: Таня Гочева 296918513
place #17: Мира Шкрибайло 310901861
place #18: Владислав Филев 304908075
place #19: Невена Гочева 311901178
place #20: Евелина Иванова 296906093
place #21: Даниел Димитров 296916956
place #22: Димитър Попов 304906145
place #23: Гюлназ Бинбашъ 296913433
place #24: Николай Казепов 296904602
place #25: Деница Паралесова 311901791
place #26: Деян Димитров 311905544
place #27: Виктория Владимирова 296913173
place #28: Tanya Myankova 296916239
place #29: Филип Нигохосян 296906269
place #30: Борис Димитров 111906387
place #31: Десислава Васева 311908901
place #32: Милена Стратиева 304902646
place #33: димитрия иванова 296930226
place #34: Велислав Иванов 296904970
place #35: Калинка Бенжелун 311900253
place #36: Виолета Великова 296908133
place #37: димитрия иванова 296902600
place #38: Ивац Илчев 318903756
place #39: Лора Зашева 318932845
place #40: Емилиян Петков 296925138
place #41: Миглена Бориславова 296916764
place #42: Цветанка Миладинова 296920747
place #43: Тихомир Иванов 304905437
place #44: Радостина Христова 296914190
place #45: Lubka Pavlova 296922957
place #46: Veselin Bankov 111907813
place #47: Тихомир Иванов 318913796
place #48: Александър Радев 304907772
place #49: Явора Любенова 318933811
place #50: Любомир Илиев 296930369
place #51: Ирена Качакова 296930416
place #52: Маргарита Найденова 296903868
place #53: Бейрин Раимова 296929825
place #54: Милена Стратиева 296913435
place #55: Александър Керкелов 111911271
place #56: Тихомир Маринов 318924994
place #57: Svetlana Staykova 296919694
place #58: Валерия Първанова 296908006
place #59: Валя Якимова 318924978
place #60: Памела Кушкиева 304902314
place #61: Ерика Левенова 296910505
place #62: Меглена Боденска 310908515
place #63: Петър Кръстев 296906128
place #64: Илия Игнатовски 296907331
place #65: Тихомир Тодоров 311904319
place #66: Ганчо Петров 318926481
place #67: Димитър Димов 296900537
place #68: Мария Иванова 310907485
place #69: Боряна Танкова 296917455
place #70: Кристина Димитрова 296910189
place #71: HRISTINA MIHNEVA 296908795
place #72: Кристина Иванова 310902579
place #73: Павлина Иванова 318925440
place #74: Силва Връцкова 304901176
place #75: Натали Цанова 310910607
place #76: Илия Игнатовски 296928827
place #77: Радостина Димитрова 318915705
place #78: Ася Димитрова 318927224
place #79: Пенка Петрова 311906948
place #80: Ваня Станоева 304906962
place #81: Вики Пейчева 296915321
place #82: Иван Иванов 304901180
place #83: Димитър Кръстев 311901423
place #84: Ганка Христова 296903961
place #85: Мария Митрофанова-Петрова 318907088
place #86: Stefka Borisova 311910761
place #87: Веселина Иванова 304902126
place #88: Тодорка Денкова 318922305
place #89: Елисавета Консулова 304903981
place #90: Диана Димитрова 318918200
place #91: Жана Спасова 296907414
place #92: Емилия Василева 296900091
place #93: Георги Иванов 296908836
place #94: Ина Божанова 310909814
place #95: Илиян Матански 318921393
place #96: Марияна Костадинова 310904988
place #97: Сабина Савова 318915968
place #98: Паулина Тоскова 318930749
place #99: Диляна Тодорова 296929539
place #100: Любомира Кирилова 310904905

Списък на спечелилите ТЕНИСКА
от филма "Възвишение"

                     Име Фамилия      Капачка


place #101: Snejana Kalcheva 311908699
place #102: Янко Кафалиев 296927191
place #103: Силвия Георгиева 311902270
place #104: Виолета Недялкова 310903522
place #105: Антоанета Димитрова 296906457
place #106: Иван Неделчев 296921335
place #107: Габриела Павлова 304906954
place #108: Андриан Джамбазов 318925015
place #109: Антония Николова 304902413
place #110: Нели Маркова 296928246
place #111: Спас Джамов 296913089
place #112: Татяна Стоева 296918403
place #113: Радослав Петров 318926248
place #114: Петър Гълъбов 296921351
place #115: Нина Нейкова 310907935
place #116: Красимира Цонева 311907723
place #117: Иван Пантев 296913316
place #118: Михаела Малинова 296902971
place #119: Георги Кръстев 296900282
place #120: Мария Митрофанова-Петрова 296909085
place #121: Dimitar Stoyanov 296912790
place #122: Александра Василева 310911841
place #123: Станчо Станчев 296917216
place #124: Йоана Радулова 304903586
place #125: Станимира Шивачева 304904812
place #126: Десислава Илиева 296915247
place #127: Борислав Иванов 310902627
place #128: Димитър Ангелов 296900302
place #129: Даринка Кафалиева 296927159
place #130: Ина Петрова 304905735
place #131: Христо Драганов 296930138
place #132: Ивелина Русенова 296917257
place #133: Ивелина Цанкова 296902954
place #134: Даниела Ненова 318913391
place #135: КРИСТИНА МИКОВА 304901114
place #136: Адриана Манолова 296913754
place #137: Борислав Иванов 310902556
place #138: Зорница Кънчева 296908612
place #139: Миглена Салутова 296918790
place #140: Диана Димитрова 318911248
place #141: Филиз Мехмедова 310909819
place #142: Любомир Дуков 296923867
place #143: Иван Сакъзов 296929715
place #144: Мария Дайлийска 311909341
place #145: Стефани Трифонова 296930649
place #146: Александър Костов 310907182
place #147: Мирослав Радев 304902334
place #148: Филипина Бачева 311909277
place #149: Красимир Шонтов 310902571
place #150: Pavel Stoykov 296904735
place #151: Ивелина Цанкова 296926516
place #152: Петя Стефанова 296921713
place #153: Тина Белчева 296903117
place #154: Борислав Тодоров 296914389
place #155: Ивана Драгоева 318903965
place #156: Красимира Минчева 318913414
place #157: Иван Маринов 304903810
place #158: Симона Григорова 318918518
place #159: Анна-Мария Илиева 304906384
place #160: Димитър Манов 296906007
place #161: Радка Стоева 311903507
place #162: Георги Колев 296924855
place #163: Варвара Ангелкова 311909065
place #164: Мариана Добрева 311907257
place #165: Ива Маркова 304906298
place #166: Цветанка Станчева 304901654
place #167: Ивелин Йонков 296923741
place #168: Илиана Илиева 296920984
place #169: Miglena Georgieva 296902084
place #170: Krasimira Mitkova 311904178
place #171: Ангел Иванов 296905042
place #172: Михаил Тинчев 296902500
place #173: Елис Исмаил 318925055
place #174: Диана Димитрова 311901955
place #175: Николета Николова 318909220
place #176: Красимира Стефанова 318921496
place #177: Stefka Borisova 311910770
place #178: Иво Калоферов 296902111
place #179: Михаела Костадинова 296907954
place #180: Валерия Томова 310908913
place #181: Божидар Божков 296919740
place #182: Angel Angelov 296919087
place #183: Деница Паралесова 304907950
place #184: Elena Naidenova 310910678
place #185: милен ненов 318903015
place #186: Nikolai Damqnov 296926041
place #187: Мила Вунчева 296913001
place #188: Мирослава Пантева 304901290
place #189: Калин Нончев 311908682
place #190: Михаела Дерменджиева 310904932
place #191: Надежда Пантелеева 304906184
place #192: Павлина Иванова 318925451
place #193: Иван Рухчев 296916488
place #194: Петя Каменова 296920669
place #195: Нина Иванова 310912146
place #196: Gabriela Ilieva 296915211
place #197: Теодора Колева 311911300
place #198: Стефани Векилска 311910578
place #199: Петя Недковска 311910924
place #200: Галина Босева 318933102