За Кремио EАД


КРЕМИО EАД е сертифицирана компания с голям производствен капацитет както на UHT, така и на пастьоризирани продукти.

 

Сертификати


Нашата компания е надежден бизнес партньор, тъй като следва и изпълнява изискванията на Европейското законодателство, Европейските стандарти и нормативи в областта на Качеството. Доказателство за ефективното провеждане на политиката по Качество са издадените сертификати:
 • ISO 9001:2015 – международен сертификат, свързан със Системата на управление на качеството (управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите).
 • HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) – международен сертификат, свързан със Системата за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на различните етапи от производствения цикъл.
 • IFS Food – международен сертификат, свързан с Осигуряване на база за одитиране на производителите, които произвеждат т.нар. „частни“ търговски марки (Private labels).
 • HALAL Certificate - сертификат, свързан със Съответствието на продуктите с изискванията на Исляма.
 • BIO Certificate - сертификат за био краве мляко, който гарантира на потребителите, че сертифицираните продукти притежават вкусови и хранителни качества, резултат от естествените процеси в природата, без никакви изкуствени химически добавки на който и да е етап от производството.
 • OHSAS 18001:2007 – международен стандарт, свързан със Сертификацията от трета независима страна на системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (гаранция пред партньори и обществото за поет ангажимент по отношение на грижа за и защита на здравето и безопасността на хората).

Производствен капацитет

 

1. Производствена линия за UHT продукти - мляко, сметана и продукти за готвене и за разбиване:
 • Tetra Pak машина за пълнене - TBA 08
 • Производствен капацитет - 25 млн. литра за година
 • Формат - 1000ml
 • Възможност за добавяне на капачка ( Re-cap)
 
 • SIG Combibloc машина за пълнене - CB 505
 • Производствен капацитет - 19 млн. литра за година
 • Формати - 1000ml, 500 ml, 250 ml

2. Производствена линия за сметани и продукти за разбиване в големи опаковки:
 • Bag in Box машина за пълнене - Elpo
 • Производствен капацитет - 18 млн. литра за година
 • Формат - 10 000 ml

3. Производствена линия за ESL мляко, ферментирали продукти, немлечни напитки, сиропи, подобрители за кафе:
 • Продуктова линия PET бутилки - Krones
 • Производствен капацитет - 25 млн. литра за година
 • Формати - 250ml, 330ml, 500ml, 600ml, 700 ml, 1000ml, 1200 ml
 • Модерни и екологично чисти опаковки с възможност за преработка и рециклиране