Кремио ЕАД получи безвъзмездна финансова помощ

Кремио ЕАД получи безвъзмездна финансова помощ
08.02.2021 г.
КРЕМИО ЕАД е бенефициент по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0651-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
 
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е целта му е осигуряване на оперативен капитал за предприятието за справяне с последиците от пандемията COVID-19. 
 
Обща стойност на проекта е 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 03.02.2021 г.
Край на проекта: 03.05.2021 г.