Кремио ЕАД получи безвъзмездна финансова помощ

Кремио ЕАД получи безвъзмездна финансова помощ
05.07.2023 г.

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-1493-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Предвидено е изграждане на система за архивиране на информация.
 
Краен получател: КРЕМИО ЕАД
 
Обща стойност: 18 000 лв., от които 18 000 лв. безвъзмездно финансиране.
 
Начало: 03.07.2023 г.
Край: 03.07.2024 г.