Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

15.12.2023 г.
Обнародваният през 2023 г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и има за цел да осигури защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна в работен контекст.

„Кремио“ ЕАД осъзнава отговорностите си, в качеството си на задължен субект по чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона и създаде канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на изискванията, предвидени в Закона.
 
Как можете да подадете сигнал, по Закона, използвайки създадените от „Кремио“ ЕАД канали?
  • Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на електронен адрес: myday@myday.bg, който е създаден и се използва само с тази цел;
  • Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на адрес: гр. София, п.к. 1220, р-н Сердика, бул. „Илиянци“ № 15

Моля да имате предвид, че ако изберете този начин, на пощенския плик посочете за получател: Служители, отговорни по ЗЗЛПСПОИН. Не посочвайте подател!
  • Устен сигнал - чрез обаждане на телефон: 02 / 931 10 87 (от 8.30 до 17.30 часа в работни дни);
  • Устен сигнал - чрез лична среща със служител/и, отговарящи за приемането и разглеждането на сигнали по Закона, в уговорен между страните подходящ срок.

Устните сигнали се протоколират от служителя, приел сигнала и се предлагат на сигнализиращото лице за подпис при желание от негова страна.

Моля да имате предвид, че анонимни сигнали не се допускат за разглеждане!


С уважение,
 
___________________
Екипът на „Кремио“ ЕАД