Проект „Повишаване на знания, умения и компетентности на работещите в Кремио ЕАД“

Компанията ни участва в проект „Повишаване на знания, умения и компетентности на работещите в Кремио ЕАД“
30.04.2018 г.

Компанията ни участва в проект „Повишаване на знания, умения и компетентности на работещите в Кремио ЕАД“, чиято основна цел е повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени на пазара на труда.