UHT мляко


7-месечен срок на годност на мляко без консерванти! Как е възможно?


ТЕТРА ПАК опаковката е многослойна опаковка, която позволява ефективно съхранение на продукта в нея. Асептичните опаковки и нови­те технологии за обработка на мля­кото при много високи температу­ри UHT (Ultra High Temperature) направиха революция в хранително-вкусовата промишленост. Млякото се опакова в асептична сре­да и се налива в предварително стерилизирани картонени опаковки, изра­ботени в изолирано пространство. Кутиите се запечат­ват, когато са оптимално напълнени, което не позволява съдържанието да се окисли. И всичко това позволява 6-месечния срок на годност на UHT млеката с марката My Day. Това Ви позволява винаги да имате една резевна кутия мляко, която можете да съхранявате в кухненския шкаф (с изключение дните, в които температурата в помещението е над 24ºC).